سرقت آیفون ۱۳ با شگردی خاص! + فیلم

یک مرد جوان با حضور در یک موبایل‌فروشی ابتدا مدل گوشی مد نظر خود را که یک آیفون ۱۳ بود انتخاب کرد. سپس با بیان اینکه «زلزله را احساس کرده» حواس فروشنده را پرت کرد و با او از مغازه خارج شد. این سارق پس از جلب اعتماد فروشنده و در اختیار گرفتن تلفن همراه، از یک لحظه غفلت بهره برد و تفلن همراهی گران قیمت را سرقت کرد. 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/660597-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85