سرقت پنج خودروی لاکچری در یک دقیقه! + فیلم

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/688095-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

پلیس در اسکس انگلستان پس از سرقت پنج خودروی لوکس به ارزش بیش از ۷۰۰ هزار پوند در کمتر از ۶۰ ثانیه از مردم برای شناسایی سارقان درخواست کمک کرده است.