سرقت پنج خودروی لاکچری در یک دقیقه! + فیلمپلیس در اسکس انگلستان پس از سرقت پنج خودروی لوکس به ارزش بیش از ۷۰۰ هزار پوند در کمتر از ۶۰ ثانیه از مردم برای شناسایی سارقان درخواست کمک کرده است.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/688095-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85