سرمایه گذاری در سواحل؛ توسعه اقتصادی یا اتلاف پول؟

اما بر اساس برآوردها، در قرن آینده شاهد افزایش حداقل پنج برابری جمعیتی که سیل‌های ساحلی را تجربه می‌کنند و نیز افزایش ده برابری تلفات ناشی از سیل در شهرهای بزرگ ساحلی خواهیم بود.

به گزارش اقتصادآنلاین، مناطق ساحلی تنها ۱ درصد از کل زمین در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند اما بیش از ۵ درصد از جمعیت جهان و در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

به همین ترتیب، سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری زیرساختی را دریافت می‌کنند.

با توجه به خطر قابل توجهی که تغییرات آب و هوایی ایجاد می‌کند، ادامه سرمایه‌گذاری در این مناطق ساحلی نشان‌دهنده تخصیص نادرست منابع است؟

ترجمه‌ای از: econimate


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/688800-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D9%88%D9%84