سرمایه گذاری در سواحل؛ توسعه اقتصادی یا اتلاف پول؟

اما بر اساس برآوردها، در قرن آینده شاهد افزایش حداقل پنج برابری جمعیتی که سیل‌های ساحلی را تجربه می‌کنند و نیز افزایش ده برابری تلفات ناشی از سیل در شهرهای بزرگ ساحلی خواهیم بود.

به همین ترتیب، سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری زیرساختی را دریافت می‌کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین، مناطق ساحلی تنها ۱ درصد از کل زمین در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند اما بیش از ۵ درصد از جمعیت جهان و در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد.

با توجه به خطر قابل توجهی که تغییرات آب و هوایی ایجاد می‌کند، ادامه سرمایه‌گذاری در این مناطق ساحلی نشان‌دهنده تخصیص نادرست منابع است؟

ترجمه‌ای از: econimate


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/688800-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D9%88%D9%84