سرکوب دستمزدها تولید را متوقف می کند!

سرکوب مزد، تولید را تعطیل می‌کند!/ نرخ سبد معیشت بالای ۲۵ میلیون تومان است

به گزارش خبرآنلاین، عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین و فعال کارگری با انتقاد از اقدام یکجانبه وزیر کار برای اخراج علی خدایی از جلسات شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار سه جانبه است. گروه و وزیر کار نمی توانند نماینده کارگران را یک طرفه برکنار کنند این را بگذارید شورا. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، اعضا باید آن تصمیم را سه جانبه بگیرند.

ایلانا در این خبر نوشت: کریمی گفت: نه قانون و نه عرف به وزیر کار اجازه نمی دهد نماینده کارگران را کنار بگذارد و با یک رای کارگران را کنترل کند. این اقدام او فلسفه شورای عالی کار را زیر سوال برد. اگرچه فلسفه وجودی این شورا به دلیل تمایل گروه دولتی برای کنترل گروه کارگری و همچنین همسویی منافع دو گروه دولتی و کارفرمایی مدت هاست زیر سوال رفته است.

نمایندگان کارگری زیر بار 25 درصد حقوق نشوند

این فعال کارگری افزود: از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار می خواهیم قاطعانه حمایت خود را از آقای خدعی اعلام کنند و تحت هیچ شرایطی 20 تا 25 درصد حقوق بر دوش او قرار نگیرد. آقای منظور اخیراً از لزوم در نظر گرفتن «تورم مورد انتظار» در تعیین دستمزد کارگران خبر داده است. این جملات و اظهاراتی که مدام از گروه دولت در خصوص انصاف دستمزد می شنویم نشان می دهد که دولت همچنان بر مذاکرات دستمزد ۲۰ درصدی سال گذشته تاکید دارد و از نمایندگان کارگری می پرسیم که آیا دولت و گروه های کارفرمایی بر مذاکره برای خروج این ارقام تاکید دارند یا خیر. جلسات و عدم امضای تصمیمی که در مورد این شخصیت ها گرفته می شود.

وی گفت: نمایندگان کارگری نرخ سبد معیشتی را بیش از 25 میلیون تومان می دانند اما اگر مانند سال گذشته مذاکره شود، دولت به هیچ وجه زیر بار چنین رقمی نخواهد رفت. در عین حال، اگر بخواهیم واقع بینانه ببینیم، نرخ سبد کالا باید با هزینه های تحصیل، درمان و مسکن و با توجه به افزایش تورم قیمت مواد غذایی، بسیار بیشتر از این اعداد باشد.

دبیر اجرایی خانه کار استان قزوین گفت: بعد از نیمه اسفندماه، مذاکرات نرخ سبد معیشتی و حقوق کارگران سال 1403 آغاز شده است، اما در مورد چنین موضوع مهمی باید با جدیت بیشتری انجام شود. بدون پرداختن به مسائل حاشیه ای مانند دستمزد.

کریمی گفت: دولت قرار بود تورم را کنترل کند و به همین دلیل حقوق امسال را 27 درصد تعیین کرد. نمایندگان کارگری مواظب باشند امسال دیگر بار چنین وعده هایی را بر دوش نگذارند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: در صورت سرکوب دستمزد کارگران مانند گذشته، کار تولیدی محدود و تولید تعطیل می شود. کارگر دیگر نمی خواهد با حقوقی کار کند که نیازهای اولیه او را تامین نمی کند.

217

منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1883150/%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D8%A8%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DB%B2%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86