سری جدید باب اسفنجی؛ این قسمت زندان به سبک خرچنگ

به گزارش اقتصادآنلاین، در سری جدید باب اسفنجی، پلانکتون به جرم شعارنویسی بازداشت می شود اما زندان ها پر شده است و خرچنگ رستوران را زندان می کند و….


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/687721-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%AE%D8%B1%DA%86%D9%86%DA%AF