سری جدید کارتون باب اسفنجی؛ این قسمت دستیار آشپز

به گزارش اقتصادآنلاین، در سری جدید کارتون باب اسفنجی، خرچنگ اردوی تفریحی برگزار می کند و دنبال این ست که غذای ارزان قیمت به آنها بدهد، او باب اسفنجی را دستیار پلانکتون می کند و….


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/688337-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2