سقوط قیمت سمند / ریزش ۵۵ تا ۷۵ میلیونی + جدول مهر ۱۴۰۲

صفر  

۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/736531-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1

قیمت بازار انواع خودرو سمند


برند

مدل(سال ساخت)

کارکرد (کیلومتر)

قیمت (تومان)


سمند LX EF۷

۱۴۰۱ | ایران خودرو

صفر  

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


سمند LX XU۷

۱۴۰۱ | ایران خودرو

صفر   

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰


سمند تاکسی LX XU۷

۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی

صفر  

۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰


سمند سورن پلاس بنزینی

۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا

صفر

۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰


سمند سورن پلاس دوگانه سوز

۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا

صفر (قیمت  کارخانه)

۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰


سمند سورن پلاس بنزینی

۱۴۰۲| ایران خودرو 

صفر 

۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰


سمند سورن پلاس بنزینی

۱۴۰۲| ایران خودرو

صفر (قیمت  کارخانه)

۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰


سمند سورن پلاس دوگانه سوز

۱۴۰۲| ایران خودرو

صفر 

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰


سمند سورن پلاس دوگانه سوز

۱۴۰۲| ایران خودرو

صفر (قیمت کارخانه)

۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ 


سمند سورن پلاس بنزینی

۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا

در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده می‌کنید