سقوط قیمت سمند سورن/ گران‌ترین سورن پلاس بازار ۶۲۰ میلیون شد + جدول

۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰


سمند سورن پلاس دوگانه سوز

۱۴۰۱

صفر

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰


سمند سورن پلاس بنزینی

۱۴۰۱ مالتی مدیا

صفر

۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰


سمند سورن پلاس بنزینی

۱۴۰۰

صفر

۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰

منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/727397-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده می‌کنید
قیمت بازار انواع خودرو سمند سورن
برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
سورن پلاس دوگانه سوز ۱۴۰۲ صفر  ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه سوز ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل صفر  ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس بنزینی ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل صفر  ۵۷۵,۰۰۰,۰۰
سورن پلاس بنزینی ۱۴۰۲ صفر  ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
سورن پلاس بنزینی ۱۴۰۲  مالتی مدیا صفر  (نمایندگی) ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰
سورن پلاس دوگانه سوز ۱۴۰۲  (تاکسی) صفر(نمایندگی) ۳۳۶,۱۵۲,۰۰۰
سورن پلاس بنزینی ۱۴۰۲   صفر (نمایندگی) ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۱۴۰۲ مالتی مدیا،کروزکنترل  صفر (نمایندگی) ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۱۴۰۲  صفر (نمایندگی) ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰
سمند سورن پلاس بنزینی ۱۴۰۲  صفر (نمایندگی) ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰
سمند سورن پلاس بنزینی ۱۴۰۱ صفر