سهمیه بنزین شهریور امشب در کارت های هوشمند

۲۷۱ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1664825/%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها طبق آخرین اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ۹ ماه است و بیش از این میزان در کارت سوخت صاحبان خودروها ذخیره‌سازی نمی‌شود.

سهمیه بنزین شهریور امشب در کارتتان

بیشتر بخوانید: