سوءقصد نافرجام به جان وزیر دفاع لبنان

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-29/730560-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86

موریس سلیم، وزیر دفاع دولت پیشبرد امور لبنان در اولین سخنان پس از انتشار اخباری از سوءقصد به جان وی در شرق بیروت، ضمن تاکید براینکه حال او خوب است، گفت: شیشه‌های عقب خودرو مورد اصابت گلوله قرار گرفته اما آسیبی به من وارد نشده است.

به گزارش اقتصادانلاین به نقل از ایسنا، چند فرد ناشناس در منطقه جسر الباشا در بیروت به سمت خودروی وزیر دفاع لبنان تیراندازی کردند، ولی این مقام لبنانی، جان سالم به در برد.