سود تغییر کاربری اراضی کشاورزی از قاچاق مواد مخدر بیشتر است- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم

رفیعی با بیان اینکه شهرداری ها امکانات و نفرات زیادی دارند که  می‌توانند برای حفظ اراضی کشاورزی ما را یاری کنند گفت: شهرداری ها حریم های بیشتری برای توسعه شهر ها در نظر گرفته اند که همین امر نیز خود منجر به تغییر کاربری اراضی کشاورزی خواهد شد.

وی افزود: با وجود کمبود نیروی انسانی برای نظارت بر جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی حدود 68 هزار مورد در سال جاری شناسایی شده است که این امر نشان از کار بزرگ همکاران ما در سازمان امور اراضی کشاورزی کشور است .

 


منبع: https://tn.ai/2842903

انتهای پیام/

وی اظهار داشت: بر این اساس اجازه ساخت و ساز در اراضی کشاورزی با عنوان باغشهر نمی‌دهیم و در صورتی نیز که انجام شود حتما تخریب می شود.

وی گفت:مقام معظم رهبری همواره با حفظ کاربری اراضی کشاورزی تاکید دارند و به درستی حتی حفظ خاک را مهم تر از منابع آبی می دانند؛ کل کشور باید برای تامین امنیت غذایی کشور دست به دست هم دهند و از تغییر کاربری اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آورند.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: همکاران ما در شناسایی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی حتی از متخلفان کتک می خورند یا ماشین آنها چپ می شود.

معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم اظهار داشت: در سال 1396 مصوبه ای برای ایجاد باغشهرها در اراضی ملی به باغشهر داریم که در آن امکان دهکده های گردشگری ایجاد شود اما ما هیچ وقت موافقتی با این کار نداشتیم.

وی تصریح کرد: متخلفان سودی که از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به دست می آورد شاید از قاچاق مواد مخدر نیز بیشتر باشد؛ باید مشکلات ناظران سازمان امور امور اراضی منعکس شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اصغر رفیعی معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی سازمان امور اراضی کشور در نشست خبری این سازمان اظهار داشت: 18.7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی در کشور وجود دارد که وجود حدود 600 نفر نیروی گشت برای نظارت و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی کاری بسیار دشوار است.