شاهین صفر بخریم یا دست دوم؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۶,۵۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۱ صفر ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۲ صفر ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G ۱۴۰۰ ۴,۷۰۰ کیلومتر ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718706-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA