شاهین کارکرده مدل ۱۴۰۲ چقدر قیمت دارد؟ + جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.

جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.

۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1857341/%D8%B4%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

شاهین، G اتومات ۱۴۰۲ ۵۰۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۱ ۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۰ ۴۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ ۹,۰۰۰ کیلومتر ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ ۱۲,۰۰۰ کیلومتر ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۱ ۱۴,۰۰۰ کیلومتر ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ ۱۰,۰۰۰ کیلومتر ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰