شاید باورتان نشود ولی این صدای عجیب برای یک طاووس زیباست + فیلم

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/715644-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

ویدیویی جالب از صدای طاووس که کمی شبیه صدای گربه‌هاست را ببینید.

صدای عجیب طاووس که تا حالا کسی نشنیده است.