شرط “نامه عدم نیاز کارفرما” برای دریافت بیمه بیکاری حذف شد- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای بخشنامه 231778 مورخ94.12.01 از سوی مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در پایان مدت قرارداد، بیکار می‌شوند جهت پرداخت بیمه بیکاری, شکایتی از وزارت کار به منظور ابطال این بخشنامه صورت گرفت که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آن را بررسی کرد.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2744297

درنهایت پس از بحث و بررسی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس ماده 4قانون بیمه بیکاری مصوب سال 69، بیمه‌شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد.

بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود به جهت ایجاد تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه آن، مغایر قانون تشخیص و ابطال شد.