شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌ بلیت‌های اربعین را به دادستانی اعلام کنند

صالحی تأکید کرد: این روزها حال مسافران اربعینی را دریابید و قیمت‌ها را به موقع به دادستانی اطلاع دهید تا با کسانی که در افزایش قیمت‌ها نقش ایفا می کنند، برخورد کنیم.

۲۲۰ ۴۶


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1667211/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85

بیشتر بخوانید :

علی صالحی در نشست مشترک با مدیران شرکت های هواپیمایی کشور افزود: برای حل تأخیر هواپیماها، برنامه ریزی جدی داشته باشید.

وی خطاب به مدیران شرکت‌های هواپیمایی یادآور شد: تأمین شرایط مطلوب تردد برای زائرانی که قصد سفر هوایی به عراق و (بالعکس به ایران) را دارند باید در اولویت شرکت‌های هواپیمایی قرار گیرد و در این زمینه کم‌کاری شرکت‌ها توجیه‌پذیر نخواهد بود.

وی تصریح کرد: پیگیری حقوق مردم و حل دغدغه آنها تا برطرف کردن مشکل ادامه دارد و همه مدیران، این جدیت دادستانی تهران را در نظر بگیرند.

صالحی اظهارداشت: تأخیر هواپیماها، نارضایتی زیادی ایجاد کرده و علاوه بر آن قیمت‌های خارج از قاعده نیز بر این نارضایتی افزوده است.

این مقام عالی قضایی با بیان اینکه خدمات‌دهی شرکت‌های هواپیمایی حق مسافر است، تصریح کرد: جریمه ها را به موقع پرداخت کنید، با مردم صحبت کنید و با اطلاع رسانی به موقع در زمان تأخیر هواپیما، مسافران را از سردرگمی نجات دهید.

شرکت‌های هواپیمایی قیمت‌ بلیت‌های اربعین را به دادستانی اعلام کنند

وی اضافه کرد: بهتر است هواپیماهایی که نقص فنی دارند، پرواز نکنند زیرا وقتی یک هواپیما نقص فنی داشته باشد حتی ممکن است اعتبار کشور را زیر سوال ببرد.