شما نظر بدهید/ برای پیشگیری از ایجاد فسادهای بزرگ اقتصادی در کشور چه باید کرد؟        

بزرگ شدن این اعداد نیز نشان از آن دارد که تمامی اقدامات پیشگیرانه و مجازت‌های پیشینی و پسینی نتوانسته‌اند مانعی بر سر راه شکل گیری فساد و سوء استفاده ایجاد کند .

حال سئوال اینجاست. به نظر شما چه اقداماتی برای مقابله با فساد باید در دستور کار قرار گیرد .

کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد از یک سو و همچنین هدررفت منابع کشور در اثر فساد از سوی دیگر همگی تهدیداتی جدی برای اقتصاد و فرهنگ و اجتماع ایران محسوب می‌شوند.

۲۲۳۲۲۳


منبع: https://www.khabaronline.ir/live/1846779/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پرونده‌های فساد اقتصادی همواره در حال بزرگ شدن هستند و تاثیر مخرب این اتفاقات بر افکار عمومی نیز قابل بررسی است .

شما کاربران خبرآنلاین می‌توانید دیدگاه خود را در بخش نظرات اعلام کنید.