شما نظر دهید/ توقع شما از فرمانده اقتصادی کشور در شرایط سخت فعلی چیست؟

23227


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1708343/%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C

شما کاربران خبرآنلاین می توانید دیدگاه خود را در این زمینه در بخش نظرات مطرح کنید.

بر همین اساس، سوالی که در حال حاضر مطرح می شود، این است که فرمانده اقتصادی کجاست و چه نقشی در مدیریت اقتصاد پر فراز و نشیب کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، به وجود گذشت 16 ماه از فعالیت دولت سیزدهم،هم اکنون شرایط اقتصادی به گونه ای شده که فنر قیمت ها در رفته و دولت هیچ برنامه و سیاست روشنی برای بازارها اعلام نمی کند.