شنبه و یکشنبه بارش شدید باران در نیمه غربی/ یکشنبه صبح با کاهش شدید دمای هوا در کشور مواجه خواهیم شد

 یکشنبه صبح دمای هوا در کشور به شدت کاهش خواهد یافت.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-30/717274-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF

به گزارش اقتصادآنلاین، وی افزود: شدت بارندگی‌ها شنبه و یکشنبه در آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، ایلام و کرمانشاه قابل توجه خواهد بود. احتمال آب گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها و جاری شدن سیل در این استان‌ها وجود دارد.