شورای رقابت: مدعی قیمت گذاری خودرو نیستیم- اخبار خودرو – اخبار اقتصادی تسنیم

سپهر دادجوی توکلی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه شورای رقابت به هیچ عنوان مدعی قیمت گذاری خودرو نیست، گفت: این تشکل فراقوه ای دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت تمام شده و سود خودرو را اعلام می کند و این موضوع به معنای قیمت گذاری خودرو نیست. ما فقط دستورالعمل را اعلام می کنیم. 

مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اگر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی تمدید شود تکلیف کارگروه تخصصی خودرو شورای رقابت چه خواهد شد، افزود: ما به عنوان یک مرکز تخصصی در راستای قانون به وظایف خود عمل کرده و نظر کارشناسی خود را اعلام می کنیم حال ممکن است نظر این کارگروه تخصصی که به صورت کارشناسی اعلام می شود مورد استفاده قرار گرفته و یا اجرایی نشود. 

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با منقضی شدن مدت زمان مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در 28 مهرماه امسال، همان موقع شورای رقابت تصمیمی به تنظیم بازار خودرو و تعیین دستورالعمل نداشت و بعد از گذشت دو ماه کارگروه تخصصی خودرو را در این شورا تشکیل داده است، افزود: از ابتدای سال جاری کارشناسان شورای رقابت به مطالعه بازار و بررسی راهکارهایی جهت مدیریت بازار اقدام کرده اند به نحوی که این موضوع با سرعت بیشتری از مهرماه سال جاری انجام شده و در طول دو ماه اخیر توانستیم به جمع بندی برای تشکیل کارگروه تخصصی خودرو برسیم. 

انتهای پیام/ 


منبع: https://tn.ai/2834252