شوک بازار به خریداران پژو ۲۰۶ / قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ صفر ۹۰ میلیون ارزان شد!

 قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۶ را در جدول زیر می خوانید.
 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718373-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AFقیمت بازار انواع خودرو پژو ۲۰۶


برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر  ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۲ ۱۴۰۰ | ایران خودرو صفر  ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲| ایران خودرو صفر  ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ | ایران خودرو صفر  ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰