شوک بازار به خریداران پژو ۲۰۶ / قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ صفر ۹۰ میلیون ارزان شد!

قیمت بازار انواع خودرو پژو ۲۰۶


برند

مدل(سال ساخت)

کارکرد (کیلومتر)

قیمت (تومان)


۲۰۶ تیپ ۲

۱۴۰۱ | ایران خودرو

صفر 

۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۶ تیپ ۲

۱۴۰۰ | ایران خودرو

صفر 

۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما

۱۴۰۲| ایران خودرو

صفر 

۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰


۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما

۱۴۰۱ | ایران خودرو

صفر 

۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
 قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۶ را در جدول زیر می خوانید.

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718373-%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF