شوک درمانی در بازار ارز/ بازدهی ۹ درصدی دلار در هفته‌ای که گذشت


اقتصاد نیوز نوشت:بازدهی مثبت بازار ارز در شرایطی که فشارهای تحریم تشدید شده به عنوان چراغ راهنمای پول های پارک شده عمل کرد و این بازار با هجوم پول های پارک شده مواجه شد.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1712934/%D8%B4%D9%88%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C-%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA