شیب صعودی قیمت مسکن این ماه هم ادامه داشت

اقتصادآنلاین – زهرا محمودی؛ داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از تغییرات قیمت مسکن حاکی از ادامه روند صعودی در تیر ماه است.

تدوین: محسن احمدیان


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/657503-%D8%B4%DB%8C%D8%A8-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AAمرکز آمار متوسط قیمت مسکن به ازای هر متر مربع را ۴۴میلیون و ۸۴۱هزار تومان و بانک مرکزی این رقم را ۴۱ میلیون و ۷۰۰هزار تومان اعلام کرده است.

براساس گزارش مرکز آمار بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع مسکن معادل ۸۳میلیون و ۷۰۰هزار تومان مربوط به منطقه یک و کمترین آن با ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشته است.