شیوه جدید اعلام قیمت روزانه دلار / نرخ ارز صرافی ها در کانال ۴۲ هزار تومان

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، طبق اعلام بانک مرکزی، از امروز (1401/11/04) کلیه صرافی ها مجازند نسبت به فروش ارز به صورت اسکناس با نرخ منتشر شده تحت عنوان “آخرین نرخ صرافی ها” در سایت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir اقدام نمایند.

در حال حاضر آخرین نرخ دلار صرافی ها در سایت بازار متشکل ارز ایران 42 هزار و 748 تومان اعلام شده است.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-190/697145-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86