صدور مجوز مرکز تبلیغات به صورت خودکار برای 495 متقاضی

صدور خودکار مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی برای 495 متقاضی

به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ امروز (8 مارس 1402 هجری شمسی) 340 درخواست مجوز مراکز تبلیغاتی به صورت خودکار صادر شد.

اول آبان ماه سال جاری برای 155 متقاضی مجوز کانون تبلیغاتی به دلیل تاخیر در دستگاه به صورت خودکار مجوز صادر شد و مجموع صدور خودکار مجوز کانون تبلیغاتی به 495 نفر رسید.

طبق تبصره 3 ماده 1 قانون تسهیلات؛ چنانچه هیچ یک از مراجع صدور مجوز پاسخ متقاضی مجوز را در مدت تعیین شده در پرتال ملی مجوز کشور اعم از قبول یا رد اعلام نکنند، تایید شده تلقی می شود و مجوز مورد نیاز به صورت خودکار از طریق درگاه ملی صدور مجوز کشور صادر و به نشانی سایت ارائه می شود. متقاضی

وی خاطرنشان می کند: بر اساس قانون، اگر متقاضی دارای شرایط مصوب در پرتال ملی باشد، باید مجوز وی صادر شود و اگر حداقل یکی از آن شرایط را نداشته باشد، باید درخواست وی رد شود و ممکن است این مورد نباشد. وضعیت سوم باشد و متقاضی هنوز تصمیم نگرفته است.

انتهای پیام/

منبع: https://tn.ai/3045906