صرافان در آخرین روز هفته دلار را چند خریدند؟به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خرید دلار از مردم در روز پنجشنبه در نیمه کانال ٢٨ هزار تومان قرار گرفت.

قیمت دلار در آخرین روز هفته در صرافی‌های بانکی در کانال ٢٩ هزار و ۴ تومان فروخته شد. نرخ خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی نیز برابر با ٢٨ هزار و ۶٠٠ تا ٢٨ هزار ٨٠٠ تومان گزارش شد. پیش از این سقف مقاومتی دلار ٢٩ هزار تومان گزارش شد و به این ترتیب دلار در موج جدید افزایش قیمت‌ها از مرز مقاومتی عبور کرد.

در بازار آزاد نیز سقف مقاومتی در محدوده ٣۴ تا ٣۵ هزار تومان قرار گرفت.

معاملات توافقی دلار در بازار ارز پنج شنبه دوازدهم آبان سال ۱۴۰۱ با قیمت خرید ۳۱۸۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد.

٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1691050/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF