صرافان دلار را چند خریدند/ سقف مقاومتی دلار چقدر است؟به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، قیمت خرید دلار از مردم در اولین روز هفته بیش از ٢٨ هزار و هفتصد تومان اعلام شد.

قیمت دلار در اولین روز هفته در صرافی‌های بانکی ٢٩ هزار و ٢۴ تومان فروخته شد. نرخ خرید دلار از مردم در صرافی‌های بانکی نیز برابر با ٢٨ هزار و ۶٠٠ تا ٧٣۵ تومان گزارش شد. پیش از این سقف مقاومتی دلار ٢٩ هزار تومان گزارش شد و به این ترتیب دلار در موج جدید افزایش قیمت‌ها از مرز مقاومتی عبور کرد.

در بازار آزاد نیز سقف مقاومتی در محدوده ٣۶ هزار تومان قرار گرفت.پیش از این سقف مقاومتی دلار برابر با ٣۵ هزار تومان اعلام شده بود.

معاملات توافقی دلار در بازار ارز پنج شنبه دوازدهم آبان سال ۱۴۰۱ با قیمت خرید ۳۱۸۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد.

معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز شنبه چهاردهم آبان سال ۱۴۰۱ با قیمت خرید ۳۲۵۰۰ تومان کار خود را آغاز کرد.

مجموع عرضه ارز در سامانه نیما (حواله) طی روز (پنجشنبه مورخ 1401.8.12) معادل 733 میلیون دلار و مجموع ارز معامله شده در این سامانه معادل 59 میلیون دلار بوده است.
همچنین در بازار متشکل ارزی (اسکناس) طی روز (پنجشنبه مورخ 1401.8.12) 13.2 میلیون دلار با میانگین نرخ 33 هزار و 396 تومان و 456 هزار یورو با میانگین نرخ 33 هزار و 699 تومان به صورت توافقی معامله انجام شد.

٢٢٣٢٢٣


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1691707/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA