صرافی FTX در اختیار دولت باهاما؟!

به گزارش اقتصاد آنلاین، بر اساس این دستور اکنون تمام کنترل دارایی‌های این صرافی در اختیار دولت باهاما خواهد بود و تمامی توکن‌های این صرافی به کیف پولی که دولت مشخص کرده واریز خواهند شد تا فرآیند‌های قضایی و حقوقی در مورد آن اعمال شود.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-206/682121-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7