صف‌های طولانی در وزارت کار برای گرفتنِ یارانه/ مراجعه‌کنندگان: ۳۰۰هزار تومان هم برایمان مهم است

اوایل امسال زمانی که دولت شروع به پرداخت یارانه‌ی ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومانی کرد، خیلی‌ها با مشکل مواجه شدند. برخی که از همان ابتدا یارانه نمی‌گرفتند یا انصراف داده بودند، بعد از بالا رفتنِ رقم یارانه‌ها و بعد از آنکه دولت تصمیم گرفت قیمت برخی از کالاهای اساسی را افزایش دهد، خواستار دریافت یارانه‌ی خود شدند. گروه دیگر نیز افرادی بودند که تا آن زمان یارانه می‌گرفتند اما در دور جدید، یارانه‌شان قطع شد، این افراد نیز پیگیرِ کار خود بودند تا دوباره یارانه‌شان وصل شود.

این مراجعه‌کننده می‌گوید: به صورت اینترنتی نتوانستم مشکلم را حل کنم، مجبور شدم حضوری مراجعه کنم تا شاید زودتر رسیدگی شود اما بعد از چند مراجعه هنوز نوبت به من نرسیده است.

در همان روزها دولت دو راه اعتراض و پیگیری برای این دو گروه گذاشت. برای گروه اول که جاماندگان از دریافت یارانه بودند، آدرس اینترنتی my. gov. ir و برای گروه دوم که معترضان به دهک‌بندی و قطع یارانه بودند آدرس اینترنتیِ emayat. mcls. gov. ir تعیین شد.

در یکی از روزهایی که برای پوشش خبری به وزارت کار رفتیم، تعدادی از مراجعه‌کنندگان از روند رسیدگی به شکایات خود اعتراض داشتند. آن‌ها که ساعت‌های طولانی در نوبت بودند گفتند: کسانی که اینجا برای پیگیریِ یارانه‌ی خود می‌آیند همان ۳۰۰ – ۴۰۰ هزار تومان هم برایشان مهم است اما باید چند روز پشت سر هم بنشیند تا بتواند با کارشناس صحبت کنند.

یکی از مراجعه‌کنندگان گفت: چند روزی است که از صبح آمده‌ام، شماره گرفتم اما ساعت سه که می‌شود، می‌گویند امروز دیگر وقت تمام است! نمی‌دانیم به چه کسی شکایت کنیم. اعتراض که می‌کنیم، می‌گویند نیرو نداریم. اگر قرار است مشکل مردم حل شود چرا نیروهایشان را زیاد نمی‌کنند که منِ پیرمردِ بازنشسته مجبور نشوم چند روز پشت سرِ هم برای پیگیریِ مشکلم به وزارت کار بیایم.

۲۱۷ ۳۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1706745/%D8%B5%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

اگرچه از همین دو سامانه مشکل برخی از درخواست‌دهندگان یارانه حل شد اما برخی نیز هنوز برای گرفتنِ یارانه مشکل دارند. این موضوع از صف‌های طولانیِ بخش مراجعه‌ی حضوریِ شکایات یارانه‌ی معیشتی مشخص است.

بیشتر بخوانید: