ضرورت درج صحیح عنوان شغلی کارگر در لیست بیمه/تخطی برخی کارفرمایان از قانون- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم

 در مواردی هم کارفرما در لیست بیمه عنوان شغلی کارگر را علی الرغم اینکه سخت و زیان آور است ساده رد می کنند که باز هم مشکلاتی برای کارگران ایجاد می‌شود.

وی گفت: متأسفانه بسیار اتفاق می افتد که کارفرما با قانون شکنی عنوان شغلی کارگر را در صورتی که جز سخت و زیان آور محسوب می شود صرفا کارگر ساده درج می کنند.

علیرضا مدیر,‌کارشناس قانون کار و تامین اجتماعی در این باره می گوید: لفظ صریح قانون کار عنوان کرده است که کارگر با توجه به قرارداد و شغلی که در کارگاه به آن مشغول است، می‌بایست در همان راستا عنوانش در لیست بیمه تأمین اجتماعی درج شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات کارگران هنگام بازنشستگی عدم درج عنوان صحیح شغلی در لیست بیمه است.

 انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2781547

 مدیر افزود: سازمان تامین اجتماعی اگر متوجه این امر شود ورود می کند، برخی از بازرسان تامین اجتماعی متاسفانه با کارفرمایان زد و بندی دارند که باعث می‌شود از این قضیه چشم پوشی کنند که نهایتاً دود تمامی این اتفاقات در چشم کارگر می‌رود.

در کارگاه‌ها و مشاغل با حق بیمه مقطوع برای هر عنوان شغلی حق بیمه مشخصی تعیین شده است. حق بیمه واریزی در سال‌های آخر در مستمری بازنشستگی کارگران و کارمندان تاثیر مستقیم دارد. چنانچه عنوان شغلی کارگر یا کارمندی با سطح پایین در لیست بیمه درج شود به تبع آن حق بیمه کمتری نیز واریز خواهد شد و کارگر موقع بازنشستگی از مستمری پایین‌تری برخوردار خواهد شد.