ضرورت واردات ۱۰۰ هزارتن برنج تا پایان فروردین

بیشتر بخوانید:

وی خاطر نشان کرد: علی رغم افزایش قیمت جهانی، نرخ برنج خارجی تغییری نداشته است که امیدواریم مشکلی در تخصیص ارز اتفاق نیفتد تا قیمت برنج خارجی و ایرانی دچار نوسان نشود.

مسیح کشاورز افزود: بنابر آمار در ۱۱ ماهه سال گذشته، یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج وارد شده است.

دبیر کمیسیون واردکنندگان برنج تصریح کرد: با توجه به ایام‌نوروز و ماه رمضان، در فروردین حداقل ۱۰۰ هزارتن برنج باید وارد شود تا کمبودی در عرضه اتفاق نیفتد.

۳۵۲۱۷


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1747808/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86