طائب: آمریکایی ها می خواهند موضوع پهپاد و حقوق بشری را به مذاکرات اضافه کنند

وی افزود: الان آمریکا پیغام داده که بیایید در مورد هسته‌ای, موشکی, منطقه‌ای و دو موضوع جدید پهپادی و حقوق بشری مذاکره کنیم.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/686889-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه در دانشگاه زنجان گفت: تلاش آمریکایی‌ها این بود تا در دو حوزه فرهنگی و اقتصادی در ایران ناآرامی ایجاد کنند. الان می‌گویند در تکمیل این طرح شکست خورده‌ایم.