طرح‌های تشویقی جوانی جمعیت در تعریف دستمزد کارگران

۴۶۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1750019/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B4%D9%88%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

بیشتر بخوانید:

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران افزود: در حال حاضر حق اولاد به کارگران متاهل پرداخت می‌شود ولی تاکنون حق عائله‌مندی لحاظ نشده است که معتقدم با مطرح کردن این پیشنهاد و تصویب آن در شورای عالی کار هم انگیزه کارگران مجرد برای تشکیل خانواده افزایش می‌یابد و هم کمکی به دریافتی کارگران متاهل می‌شود.

ابوی گفت: حق عائله‌مندی خلأیی است که در حوزه کارگری وجود دارد در حالی که این موضوع در خصوص کارمندان لحاظ شده است لذا پیشنهاد شد که کارگران متاهل نیز حق عائله‌مندی دریافت کنند.

هادی ابوی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بحث ترویج و تشویق به ازدواج مطرح و موضوع عائله مندی و مشوق‌های مربوطه درنظر گرفته شده است.