عاملان تیراندازی در اهواز به دام پلیس افتادند

وی افزود: ماموران با اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی، سه نفر از عاملان تیراندازی را شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی در دو عملیات جداگانه دستگیر و در همین ارتباط یک قبضه کلاش با خشاب مربوطه و یک قبضه سلاح شکاری کشف کردند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سرهنگ حسین زلقی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به اماکن خصوصی توسط افراد ناشناس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۳۰ این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی اهواز با بیان اینکه متهمان در تحقیقات پلیس به بزه معترف و علت و انگیزه خود را اختلافات شخصی بیان کردند، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-86/676213-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF