عبدالملکی: به دنبال افزایش مناطق آزاد هستیم/ مصوبه واردات خودروی خارجی آزاد ابهام دارد- اخبار جزایر خلیج فارس – اخبار استانها تسنیم


حجت‌الله عبدالملکی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کیش درباره اثرگذاری جزیره کیش در اقتصاد ایران اظهار داشت: کیش از نظر جغرافیایی محدوده بسیار کوچکی از سرزمین ‌جمهوری اسلامی ایران است، اما ‌‌اثرگذاری این جزیره در حوزه اقتصادی و ‌غیر‌اقتصادی بیش از ‌نسبت جغرافیایی است.

اثرگذاری جزیره کیش در اقتصاد ایران باید بیشتر شود

وی با اشاره به ‌ظرفیت‌ها و زیر‌ساخت‌های‌ ‌فراهم‌شده در جزیره کیش افزود: این جزیره به خاطر “اقلیم خوب، یکپارچه بود‌ن و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده” در 40 سال گذشته تأثیرات فراوانی در اقتصاد ایران دارد، اما معتقدیم این جزیره می‌تواند بیش از این در اقتصاد ایران اثر داشته باشد لذا به دنبال افزایش اثرگذاری جزیره کیش در اقتصاد ایران هستیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در پاسخ به این سؤال که به چه علت مسئولیت در مناطق آزاد را پذیرفتید، تصریح کرد: طی سالیان گذشته مطالعات فراوانی در حوزه مناطق آزاد داشته‌ا‌م و معتقدم اثرگذاری مناطق آزاد می‌تواند بیش از اینها باشد و با توجه به تأکیدات و انتظارات رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برای افزایش رونق در مناطق آزاد، در این حوزه فعالیت خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد دستورات رئیس جمهور را اجرایی کنیم و دنبال توسعه مناطق هستیم.

منطقه آزاد کیش , مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ,

وی درباره مهم‌ترین برنامه‌هایش در مناطق آزاد خاطرنشان کرد: “بهبود فضای کسب و کار‌ و مردمی و جهادی کردن ‌مناطق آزاد” را به عنوان ‌دو رویکرد مهم‌ در مناطق آزاد پیگیریم.

عبدالملکی با بیان اینکه طبق قانون به دنبال افزایش مناطق آزاد در کشور هستیم، ادامه داد: ‌اساسنامه مناطق آزاد نهایی و به دولت ارسال شده تا پس از تصویب در هیئت وزیران به شورای نگهبان برای تأیید و تصویب نهایی ارسال شود.

وی با بیان اینکه در ایجاد مناطق آزاد جدید راهبردمان ‌این است که از ابتدا سنگ بنا بر مبنای “صادرکننده، تولیدکنند‌ه ‌و جذب‌سرمایه‌گذ‌ا‌ری خارجی” باشد، خاطرنشان کرد: ‌در مناطق آزاد جدید ‌قطعا کارکرد مناطق ‌بهتر از قبل خواهد بود و همان اثرگذاری مناطق آزاد در اقتصاد ایران در این مناطق قطعا محقق خواهد شد.

در حال مذاکره با دولت برای ابهام‌زدایی درباره واردات خودرو هستیم

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در پاسخ به سؤال که آیا شما هم خودروهای خارجی وارد خواهید کرد، گفت: طبق مصوبه هیئت دولت، به وزارت صنعت اجاز‌ه واردات یکصد هزار خودرو داده شده است‌ که شامل مناطق آزاد هم می‌شود اما در برخی بندهای این مصوبه اشکالاتی وجود دارد. به عنوان مثال براساس این مصوبه ‌مناطق آزاد فقط باید خودروهای برقی ‌با شرایط ویژه وارد کنند لذا در حال مذا‌کره با ریاست ‌جمهوری برای ابهام‌زدایی از این مصوبه هستیم که چگونه مناطق آزاد ‌از ظرفیت این 100 هزار خودرو ‌بهره‌مند شود.

عبدالملکی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم درباره ویژگی‌های مدیران عامل مناطق آزاد تاکید کرد: ‌معتقدیم تراز مدیران عامل مناطق آزاد باید تراز استاندارد اما با رویکرد اقتصادی و فرهنگی باشد لذا از این به بعد مدیرانی را در مناطق آزاد خواهیم داشت که‌ رویکرد اصلی آنها “علمی، فرهنگی و نوآوری”‌ باشد و توان جذب سرمایه را داشته باشند.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2818216