عبور سطح پوشش شبکه آب در روستاها از مرز 85 درصد- اخبار نفت و انرژی – اخبار اقتصادی تسنیم

جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه آب نیز که در پایان سال 1400 بالغ بر 82.95 درصد بود، با افزایش 2.65 درصدی پوشش آبرسانی روستایی در 5 ماه نخست امسال، به 85.6 درصد رسید.

تعداد مشترکین آب در بخش روستایی کشور در پایان سال 1400 بالغ بر 6 میلیون و 136 هزار فقره بود که در 5 ماه نخست سال جاری با افزایش 42 هزار فقره اشتراک جدید، تعداد مشترکین آب در بخش روستایی در پایان مردادماه امسال به 6 میلیون و 178 هزار فقره رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در 5 ماه نخست سال جاری، با افزایش 2 هزار و 964 کیلومتری حطوط انتقال آب روستایی و افزایش 42 هزار مشترک آب در بخش روستایی، جمعیت روستایی تحت پوشش شبکه آب به بیش از 85 درصد رسید.

انتهای پیام/

همچنین، طول خطوط انتقال آب روستایی که در پایان سال گذشته 111 هزار و 955 کیلومتر بود، در پایان مردادماه امسال به 114 هزار و 919 کیلومتر افزایش یافت.

 


منبع: https://tn.ai/2779585