عبور پر قدرت از کانال ۲ میلیون واحدی با قدرت‌نمایی نهنگ‌ها

از این مقدار ۳۴۰۰ میلیارد متعلق به بورس، ۱۸۰۰ میلیارد متعلق به فرابورس و ۱۲۰۰ میلیارد متعلق به صندوق‌های سهامی بوده است.

سرانه خرید اشخاص حقیقی نیز در انتهای معاملات امروز به ۳۰.۹ میلیون تومان و سدانه فروش آن‌ها به ۲۱.۶ میلیون تومان رسید.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-8/729685-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7

حقیقی‌ها نیز در انتهای معاملات امروز ۳۱۶ میلیارد پول به بازار سهام تزریق کردند.

اقتصادآنلاین – حسام بهمن آبادی؛  شاخص کل بورس در انتهای معاملات امروز با رشد ۱.۹۸ درصدی روبه‌رو شد و به سطح ۲ میلیون و ۳۳ هزار واحدی رسید.

ارزش معاملات خرد نیز در انتهای معاملات امروز به ۶۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

نمادهای فولاد، فملی و شپنا بیشترین تاثیر مثبت بر روی شاخص کل گذاشتند و در تاثیرگذاران برتر نماد منفی حضور ندارد.

شاخص کل هم وزن نیز در انتهای معاملات با رشد ۱.۶۸ درصدی همراه شد و به سطح ۷۱۷ هزار واحدی رسید.