عجیب اما واقعی؛ ۵۶ ماه کار کنید تا پراید وانت بخرید

برای خرید یک پراید وانت صفر کیلومتر از بازار آزاد باید چیزی حدود ۲۷۰ الی ۳۲۰ میلیون تومان هزینه کنید.

پراید-وانت۱

35217


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1749306/%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%DB%B5%DB%B6-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF

این که پراید وانت ۳۰۰ میلیون تومان می‌ارزد یا خیر را باید خریداران به آن پاسخ دهند.

اما دیگر این خودرو هم ارزان نیست و برای خرید نسخه صفر کیلومتر آن باید پول زیادی پرداخت کنید.

بیشتر بخوانید:

حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۲ ماهیانه ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومان اعلام شده است. بنابراین یک کارگر باید حدود ۵۶ ماه کار کند و پس انداز داشته باشد تا بتواند یک پراید وانت بخرد.

پراید وانت را می‌توان جزو ارزان‌ترین گزینه‌های این سگمنت در بازار خودروی ایران دانست.