عرضه اولیه توسعه نیشکر در شهریور ماه/ هفت تپه هنوز سودده نیست/ بحران‌های کارگری هفت تپه تمام شد

عبدناصری با بیان اینکه تا سه ماه آینده باید ارزیابی مجدد انجام شود و تا مرداد ماه ارزیابی مجدد انجام خواهد شد، گفت: سازمان خصوصی سازی در آخرین ارزیابی ارزش شرکت توسعه نیشکر را ١٢٠ هزار میلیارد تومان را اعلام کرده اما از آنجایی که ۶ ماه از آن گذشته باید دوباره ارزیابی انجام شود.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر آخرین وضعیت هفت‌تپه و اینکه آیا هفت تپه هم در عرضه اولیه خواهد بود یا نه، اظهار داشت: هفت‌تپه ارتباطی به شرکت توسعه نیشکر ندارد و ما این مجموعه تنها پیمانکاری هفت تپه را بر عهده دارد و هفت تپه در عرضه اولیه شهریور ماه نیست. در حال حاضر مالک هفت تپه وزارت صمت و ایدور است و اگر این شرکت پس از حل مشکلاتی با اون مواجه است، در قالب مزایده عرضه شود، نیشکر به خرید آن اقدام می‌کند و اساسا اولویت واگذاری با نیشکر است اما شرط ما، حل و رفع مشکلات این مجموعه است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر افزود: ٨٠ درصد الکل طبی بازار و ١٠٠ درصد شکر دارویی کشور در این مجموعه تولید می‌شود. ظرفیت تولید این هلدینگ ١.۵ میلیون تن است که با توجه به مصرف ٢.٢میایون تن در کشور، مجموعه نیشکر ۴۵ درصد نیاز مصرف را تامین می‌کند.

۳۵۲۲۰


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1762174/%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D9%BE%D9%87-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

وی ادامه داد: این شرکت ۴ سال است که از زیان دهی خارج شده و پیش بینی می‌کنیم در سال جاری به ۵ هزار میلیارد تومان سوددهی برسیم و اولین عرضه شرکت کشت و صنعت امام خمینی خواهد بود که از ابتدا این شرکت سودده بود و تولید شکر خام آن ١١٠ هزار تن و بیشتر از ظرفیت اسمی بوده‌ است.

وی گفت: قبل از ورود نیشکر به پیمانکاری هفت‌تپه ۵ هزار هکتار از اراضی این شرکت زیر کشت نیشکر بود و مابقی با ترفندهایی در دست متصرفین قرار گرفته بود که ما توانستم این اراضی را به ١٠ هزار و ٧٠٠ هکتار برسانیم و احتمالا در سال جاری این مجموعه را به سوددهی می‌رسانیم.

وی ادامه داد: مجموعه نیشکر هر چند مالک آن نیست اما تمام قوانین و مقررات و مزیت‌های کارکنان و کارگرهای مجموعه نیشکر مشمول کارکنان و کارگرهای هفت‌تپه هم شده و یکسان‌سازی را انجام داده‌ایم و ١٨ ماه است که بحران‌های کارگری هفت تپه تمام شده است. بانک ملی از سال ١۴٠١ در قالب افزایش سرمایه ۵٠ درصدی و بانک صادرات هم از طریق رد دیون وارد هفت‌تپه شدند و اگر بدهی این شرکت پرداخت و زیان انباشته آن تعیین تکلیف شود آن را به عنوان شرکت مستقل یا شرکت زیرمجموعه نیشکر می‌پذیریم.

علی عبد ناصری در نشست خبری امروز از واگذاری شرکت توسعه نیشکر در فرابورس خبر داد و گفت: مجموعه شرکت توسعه نیشکر که ۴٠ درصد سهام آن متعلق به بانک ملی و ۴٠ درصد دیگر متعلق به گروه مالی سپهر صادرات و ٢٠ درصد باقیمانده متعلق به جهاد کشاورزی است که شهریورماه عرضه اولیه آن انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این عرضه اولین عرضه نیشکری در بازار سرمایه خواهد بود، ادامه داد: این عرضه بزرگ‌ترین عرضه اولیه در فرابورس خواهد بود که پذیرش در بازار دوم خواهد بود و بعد از آن وارد بازار اول می‌شود.

عبدناصری تاکید کرد: در حال حاضر هزینه‌های خود را از درآمدهای هفت‌تپه برمی‌داریم و هنوز این شرکت سودده نیست و البته اگر نمی‌توانستیم هزینه‌های خود را در اداره هفت تپه جبران کنیم آن را به وزارت صمت پس می‌دادیم و ما پول خود را از درآمدهای برمی‌داریم.

عبدناصری با اشاره به ارزش این مجموعه صورت‌های مالی آن اظهار داشت: سال ٩٨ با توجه خسارت و زیان ناشی از وقوع سیل آن سال این مجموعه دچار ۶٠٠ میلیارد تومان زیان شد که با تلفیق تولید و تجارت سود آن در تاریخ ٩٩.٩.٣٠ به هزار میلیارد تومان رسید و در سال ١۴٠٠ سود آن تا ٣ هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. در سال ١۴٠١ هم علیرغم خشکسالی شدید سود شرکت به ٣ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان رسید.