عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

یکی از بخش‌های معروف آرامستان بزرگ دولاب بخش ارتدکس شرقی است که مربوط به ملیت‌های روس، گرجستانی و یونانی‌ است. آرامستان ارتدکس‌ها تنها آرامستان در منطقه دولاب است که در آن صلیب دوبل(کالاوری) می‌بینید. آرامگاه منصوب به شاهزاده گرجی در سمت راست در ورودی شاخص‌ترین و بزرگ‌ترین مقبره آرامستان است که به روایت دکتر اسکندر مختاری توسط معمار روس نیکلای مارکف ساخته شده است. از جمله مشاهیر دفن شده در قبرستان ارتدوکس روس می‌توان به آنتوان سوروگین عکاس گرجستانی روس تبار حاضر در ایرانِ عصر قاجار و نیکلای مارکف معمار روس‌تبار مقیم ایران اشاره کرد.

217 256


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1686214/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D9%81%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

آرامستان دولاب در حقیقت همان گورستان قدیمی ارامنه است که قبرها و گورهای مربوط به مسیحیان ارمنی در آن جای گرفته‌اند. در این گورستان قبر ۴۰۹ سرباز و ۵۲۸ غیرنظامی وجود دارد. رسما گورستان در سال ۱۳۱۵ تاسیس شد و سال‌های سال است که در آن هیچ‌گونه تدفینی صورت نمی‌گیرد.

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

بیشتر بخوانید:

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران

عکس| آرامستان قدیمی ارتدکس در جنوب پایتخت / مدفن شاهزاده گرجی تا نیکلای مارکف روس در دولاب تهران