عکس | این خودروهای اشکودا احتمالا به ایران وارد خواهند شد


گجت نیوز نوشت: به زودی ۴ خودروی اشکودا با همکاری شرکت مزین خودرو وارد بازار کشور می‌شوند. در ادامه با این اتومبیل‌ها، امکانات و قیمت آن‌ها آشنا شوید.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1704488/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%AF