عکس| تهران اشغال شد، گوشت گران!

عکس| تهران اشغال شد، گوشت گران!

روزنامه اطلاعات ۹ فروردین ۱۳۲۲ از گرانی گوشت در تهران همزمان با اشغال پایتخت توسط متفقین در جنگ جهانی دوم خبر داده و نوشته قیمت هرکیلو گوشت به بیش از ۵ تومان رسید!


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1748448/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86