فاطمه حمامی به آرزویش رسید + فیلمبه گزارش اقتصادآنلاین، فاطمه حمامی، هنرمند طرفدار رونالدو امروز پس از حضور در باشگاه پرسپولیس، راهی هتل محل اقامت تیم فوتبال النصر شد و با رونالدو دیدار کرد.

او تابلوهایی که از کریستیانو رونالدو نقاشی کرده بود را به ستاره پرتغالی النصر هدیه کرد و با او عکسی به یادگاری گرفت.

رونالدو نیز پیراهن شماره ۷ خود را امضا و به فاطمه حمامی اهدا کرد.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-121/735795-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85