فال حافظ امروز شنبه ۲۳ مهر با تفسیر دقیق + توصیه حافظ به شما

نسیم روضه شیراز پیک راهت بس

و ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت

ز کارستان او یک شمه این است

فال حافظ امروز شما نشان می دهد اتفاقی برای شما رخ داده که در شما نیروی مجدد ایجاد کرده است و دوباره به تلاش و کوشش آمده اید و از این موضوع هم بسیار راضی هستید.

فـال حـافـظ متولدین تیر

کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت

شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد

تـعـبـیـر فال حافظ:

ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند

خم زلف تو دام کفر و دین است

درد ما را نیست درمان الغیاث

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد دلتنگ کسی هستی که در دلت جایگاه ویژه ای دارد و هیچ‌کس و هیچ‌چیز نمی تواند جای او را برای شما پر کند، دلت حتی برای یک لبخند او نیز تنگ شده است. ان‌شاءالله که به زودی دلتنگی تان برطرف شود.

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

فال حافظ امروز شما نشان می دهد درد دل تو و فریادها و آه های جگر سوزت درمان ندارد. هرچه می کشی از آشنایان است .حاضری حتی برای رسیدن به مقصود جانت را هم فدا کنی. با گریه و زاری نیز مشکلت حل نمی شود.

فـال حـافـظ متولدین مهر

وان راز که در دل بنهفتم به درافتاد

طوبی ز قامت تو نیارد که دم زند

دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس

ای دیده نگه کن که به دام که درافتاد

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد

پیرانه سرم عشق جوانی به سر افتاد

تـعـبـیـر فال حافظ:

تـعـبـیـر فال حافظ:

رضای ایزد و انعام پادشاهت بس

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

فال حافظ امروز شما می گوید برای به دست آوردن پول و مقام منت دیگران را نکش. اگر خدا بخواهد همه چیز به تو می‌دهد، شکرگزار نعمت‌هایی که خدا به تو عطا کرده، باش. خود را با دیگران مقایسه نکن. بلندپروازی تا حدی خوب است اما وقتی از حد بگذرد عاقبت خوشی ندارد. برای رسیدن به آرامش زیاده‌خواهی و چشم و هم چشمی را رها کن.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که در انتظارید، به زودی خبر خوشی به شما می رسد که از دل نگرانی بیرون می‌آیید ، اگر می‌خواهید موفق باشید دل تان را صاف کنید و از هوس های بیهوده دست بردارید.

 فـال حـافـظ متولدین اسفند

مبادا خالیت شکر ز منقار

تعبیر فال حافظ :

مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند

ساقی حدیث سرو و گل و لاله می‌رود

تـعـبـیـر فال حافظ:

به لفظ اندک و معنی بسیار

الا ای طوطی گویای اسرار

تـعـبـیـر فال حافظ:

یاری اندر کس نمی بینیم یاران را چه شد

کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی

فـال حـافـظ متولدین فروردین

وین بحث با ثلاثه غساله می‌رود ‌

از راه نظر مرغ دلم گشت هواگیر

خوابم بشد از دیده در این فکر جگرسوز

وین سوخته را محرم اسرار نهان باش

تعبیر فال حافظ:

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد

از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز

دلدار که گفتا به توام دل نگران است

 

به منت دگران خو مکن که در دو جهان

دین و دل بردند و قصد جان کنند

گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن

حسابش با کرام الکاتبین است

تـعـبـیـر فال حافظ:

تـعـبـیـر فال حافظ:

رویت همه ساله لاله گون باد

هر روز که باد در فزون باد

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که گوشه ای از کارت را به نمایش بگذار؛ حتما مورد قبول واقع می‌شود و همگان تو را تحسین می‌کنند. حادثه عجیبی رخ می‌دهد که کمتر از معجزه نیست و این مسئله باعث می‌شود کمالات تو بیشتر شود. همیشه از بلایا ایمن هستی اما خود را از ایمان و دین جدا نکن.

فـال حـافـظ متولدین آبان

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد به هرکسی خوبی کردی بدی دیدی، دست به هر کاری می زنی نتیجه خوبی نمی‌بینی ،هیچ کس نمی‌داند چه حکمتی در کار است. تنها چاره دعا و توکل بر خداست، ان‌شاءالله که این دوران به زودی سپری خواهد شد.

فـال حـافـظ متولدین خرداد

ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت

حسن تو همیشه در فزون باد

اندر سر ما خیال عشقت

زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد

زین قصه بگذرم که سخن می‌شود بلند

مکاره می نشیند و محتاله می‌رود

فال حافظ امروز شما می گوید که خوشحال باش که به مراد دل می‌رسی و کار و صنعت تو بالا می‌گیرد و زبانزد همه‌ی مردم می‌شوی. تو ره صد ساله را می خواهی یک شبه طی بکنی. مواظب آدم های شیطان‌صفت باش که می‌خواهند خرابت کنند. نعمت بسیاری به سویت روانه است. دنیا فانی و زودگذر است سعی کن از تک تک لحظات عمرت نهایت استفاده را ببری.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/673931-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7

تفسیر فال حافظ شما می گوید در رویا و خیال پردازی ها غرق شده ای. آرزوهایت تمامی ندارد و دور و دراز است. وقت گرانمایه خود را تلف می کنی. هیچ کس آنقدر عمر نمی کند که به تمام آرزوهایش برسد. پس همین چند صباحی را که زنده هستی از زندگی ات لذت ببر. آنچه از زندگی که باید قسمتت باشد حتما به تو خواهد رسید.

فال حافظ امروز با تفسیر دقیق و زیبا

فـال حـافـظ متولدین شهریور

الغیاث از جور خوبان الغیاث

بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش

تـعـبـیـر فال حافظ:

تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید شانس فقط یک بار در خانه‌ شما را می زند پس چرا آن را پس می‌زنید و ندانسته به بازی می‌گیرید. فکر می‌کنید با زور می توانید همه چیز را به دست آورید ولی این طور نیست. دل و دین تان را به خدا بسپارید تا به یمن خوبی‌تان دولت و مال و سلامت به شما عطا فرماید.

فـال حـافـظ متولدین دی

فال حافظ امروز شما می گوید خوبی ها و محسنات تان همه را مجذوب خود ساخته است. دوستان و آشنایان جملگی شما را دوست دارند و هواخواه‌تان هستند. آنقدر نیک‌منش هستید که کسی از شما ناراحتی و کینه به دل ندارد.

 فـال حـافـظ متولدین مرداد

فال حافظ امروز شما نشان می دهد کسی را دوست داری ولی میان تو و او فاصله است و نمی توانی عشق خود را ابراز کنی ولی غمگین مباش که دل او کم کم نرم خواهد شد و به آرزویت می‌رسی .

فـال حـافـظ متولدین آذر

تـعـبـیـر فال حافظ:

گو می رسم اینک به سلامت نگران باش

بیا و حال اهل درد بشنو

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

هجر ما را نیست پایان الغیاث