فال حافظ امروز چهارشنبه ۵ بهمن با تفسیر دقیق + توصیه حافظ به شما

تـعبـیـر فال حافظ:

گفتا قبول کن سخن و هر چه باد، باد

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید از گردش روزگار نگران نباش ، بسیاری چون تو درگیر سختی و مصائب شدند ولی جهان را مسخر خود کردند…….برای زندگی ات لحظه ای دست از تلاش و کوشش مدار …از تجارب دیگران برای حل ناراحتی های امروزت استفاده کن .. در برابر سختیها از دایره ادب و قانون و عرف خارج مشو و قواعد زندگی را رعایت کن

فـال حـافـظ متولدین مرداد

زدیم بر صفِ رندان و هر چه بادا باد

به قول و وعده ای که می دهی وفادار بمان ، دست از تلاش بر ندار و فکرت را با نور اینده روشن کن ، راز خوشبختی تو و خانواده ات در گنجی است که تنها با تلاش و سعی وکوشش تو بدست می آید. نا امید نباش ، دست از تلاش بر مدار ، آینده از آن توست….خرابی ها زندگی را باید آباد کرد….دوباره تلاش و دوباره کار…زندگی این است

فـال حـافـظ متولدین مهر

فکرت را از سختی ها و ناراحتی ها جدا کن ، ذهنت را بسمت بهترین ها ببر …بلند پرواز باش… آنچه را دوست داری تصور کن… خودت را آماده رسیدن به اهداف عالی زندگی کن….تو میتوانی پادشاه زندگی خودت باشی…پرواز کن….بسوی خوبیها و بهترینها….

فـال حـافـظ متولدین اسفند

روزگاری خوش  را درکنار دوستان و اطرافیانت بودی ، شاید مدتهاست از آنها بیخبری….از حال و احوالشان خبر دار شو….از رابطه خوب با دوستان و اطرافیان خوبت غافل نشو….غم وغصه را دور بریز و لحظاتی را با بهترین آدمهای زندگی ات در بهترین جاهایی که میتونی بگذران…. خوش باش…زندگی جاری است

فـال حـافـظ متولدین آذر

گره ز دل بگشا وز سپهر یاد مکن

که لاله می‌دمد از خونِ دیدهٔ فرهاد

سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست

مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد

که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد

از این فسانه هزاران هزار دارد یاد

ز خوبی رویِ خوبت خوبتر باد

کوشش آن حق گزاران یاد باد

تـعـبـیـر فال حافظ:

تـعـبـیـر فال حافظ:

نمی‌دهند اجازت مرا به سِیرِ سفر

شراب و عیش نهان چیست؟ کارِ بی‌بنیاد

رازِ حافظ بعد از این ناگفته ماند

تفسیر فال حافظ از آینده نگرانی و احساس خوبی به آنچه در زندگی ات روی می دهد نداری ، قدر زندگی ات را بدان و با افکار هیچ وپوچ روزهای خوب امروزت را از دست مده ، چشمان را بازکن ، خوبیهای اطرافت را ببین و به گل های حاشیه زندگی لبخند بزن…حسرت زندگی دیگران را خوردن هیچ کمکی نمی کند بلکه می توانی از تجربه دیگران را بیابی و بکار بندی

فـال حـافـظ متولدین شهریور

ز کاسهٔ سرِ جمشید و بهمن است و قباد

که تا بزاد و بِشُد، جامِ می ز کف نَنَهاد

از بهر این معامله غمگین مباش و شاد

خودت را برای رفتن به یک سفر آماده کن ، شاید نتوانی راهی دور و دراز بروی اما در همین حوالی زندگی ات بسیاری چیزها ندیده و کشف نشده هم هست.

گفتا شراب نوش و غمِ دل بِبَر ز یاد

ای دریغا رازداران یاد باد

مبتلا گشتم در این بند و بلا

تـعـبـیـر فال حافظ:

بادت به دست باشد اگر دل نهی به هیچ

بیا بیا که زمانی ز می خراب شویم

کامم از تلخیِ غم چون زهر گشت

یاد باد آن روزگاران، یاد باد

فال حافظ امروز شما فکر میکنی کسی بفکر تونیست ، تنها هستی ، تنهایت گذاشته اند… همه اینها درست است…خودت چی ؟ عاشق کسی هستنی ، کسی را دوست داری ، بسوی عزیزانت گام بردار…منتظر تو هستند….تو جلو برو….خودت را جمع وجور کن….دست از پریشانی بردار

زنده رودِ باغِ کاران یاد باد

دی پیر می‌فروش که ذکرش به خیر باد

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد اگر در یک تعامل اجتماعی یا اقتصادی دچار ضرر و زیان شدی آن را فراموش کن و با استفاده از تجارب گذشته آینده بهتری را برای خودتان ترسیم کن. به هیچ و پوچ دل مسپار و اراده ات را برای رسیدن به هدف محکم کن. مواظب باش تا فرصت های زندگی راه هدر ندهی…حواست به زندگی ات باشد…. فـال حـافـظ متولدین خرداد

برخی افراد در زندگی شما بیش از دیگران تاثیر گذار بودند…پدر ، مادر ، برادر ، پدر زن ، مادر زن ، دوستان…همکاران…از آنها یادی بکن…. قطعا روزی رازی را با کسی در میان گذاشتی و از او کمکی گرفتی …افراد و دوستان رازدار کم هستند ولی گرانقیمت هستند… راز داران زندگی را باید همیشه گرامی بدارید.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

ز حسرتِ لبِ شیرین هنوز می‌بینم

گر چه صد رود است در چشمم مُدام

تعبیر فال حافظ :

تـعـبـیـر فال حافظ:

چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

دلت را به پهنای جهان ببین و در آن بدی و و افکار بد راه مده….زندگی خودت را آنگونه که دوست داری درست بکن… زیبا و پر از امید

فـال حـافـظ متولدین تیر

شما می‎توانید در مورد اینکه فال و طالع‎تان درست اعلام شده یا خیر، در پایین همین مطلب در قسمت نظرات بیان کنید و نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/697314-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد که بیش از حد به گذشته فکر می کنی و بهتر آن است که با تقویت روحیه و معنویت ، غم و غصه هایت را فراموش کنی ، از اینکه دیگران در باره تو چه می اندیشند و چه می گویند نهراس ، کار خودت را بکن و راه خودت را برو…سخن و حرف دیگران که پشت سر تو می گویند هیچ تاثیری در سرنوشت شما ندارد…

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

گر چه یاران فارِغَند از یادِ من

دلی کو عاشقِ رویت نباشد

فال حافظ امروز شما نشان می دهد  خودت را درگیر افکار بی پایه و اساس کرده ای ، دل به دریا بزن و از آینده نترس ،آینده در دست تدبیر و تلاش امروز توست.

کسی کو بستهٔ زلفت نباشد

بانگِ نوشِ شادخواران یاد باد

در معرضی که تخت سلیمان رَوَد به باد

نسیمِ بادِ مُصَلّا و آبِ رُکن آباد

که واقف است که چون رفت تخت جم، بر باد؟

از من ایشان را هزاران یاد باد

قدح مگیر چو حافظ مگر به نالهٔ چنگ

همیشه غرقه در خونِ جگر باد

برای اینکه فال حافظ امروز ۵ بهمن با تفسیر و تفسیر دقیق را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

هُمای زلفِ شاهین شهپرت را

فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد.

فـال حـافـظ متولدین فروردین

دلت را شاد نگهدار و به آهنگ زندگی گوش کن…براستی روزهای خوبی در زندگی ات جاری می شود…کافیست کمی آرام باشی و زندگی و آهنگ زیبایش را گوش کنی…به صحبت دیگران هیچ توجهی نکن….چه حال و هوایی دارد این زندگی…دلت را شاد کن ….شاد باش …. از جرعه جرعه لحظات زندگی ات لذت ببر

فـال حـافـظ متولدین آبان

ز انقلابِ زمانه عجب مدار که چرخ

تـعـبـیـر فال حافظ:

دوستان از تو یاد نمی کنند؟ بتو زنگی نمی زنند ؟ بیادت نیستند؟ خب تو اینکار را بکن.. شاید گرفتار زندگی شده اند…شاید به کمک تو نیاز دارند… درنگ نکن … آنها روزی بخشی از وجودت تو بودند….اگر کسی در گذشته به شما کمکی کرد و اکنون بیادش هستید حالش را بپرسید و قدردان باشید…دوباره دوستی…دوباره وصل… حال و احوال…الو…. سلام…. حالتون چطوره….آره… شما همین الان….حال دیگران زندگی ات را بپرس…

فال حافظ متولدین دی

تعبیر فال حافظ:

گفتم به باد می‌دهدم باده نام و ننگ

قدح به شرطِ ادب گیر زان که ترکیبش

دلِ شاهانِ عالم زیرِ پَر باد

تـعـبـیـر فال حافظ:

تـعـبـیـر فال حافظ:

روز وصلِ دوستداران یاد باد

که بسته‌اند بر ابریشمِ طرب دلِ شاد

​به گزارش اقتصادآنلاین، فال گرفتن از  آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.

مگر که لاله بدانست بی‌وفاییِ دهر

که آگه است که کاووس و کی کجا رفتند؟

جمالت آفتابِ هر نظر باد