فال حافظ امروز یکشنبه ۲۷ آذر با تفسیر دقیق + توصیه حافظ به شما

دل چو پرگار به هر سو دورانی می‌کرد

احوال گنج قارون کایام داد بر باد

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

تو پنداری که بدگو رفت و جان برد

حسابش با کرام الکاتبین است

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که مقدمات رسیدن به مرادت مهیا شده. دست قضا همه چیز را رو به راه کرده و درهای بسته به رویت باز می شود و دوباره جوان می شوی و شادابی خود را به دست می آوری. فقط مواظب حریفان خود باش که این بار هم سرمایه تو را از بین نبرند. اسرارت را هم برای کسی فاش نکن.

فـال حـافـظ متولدین اسفند

فال حافظ امروز شما می گوید آنقدر در حال و هوای یار به وصال فکر کرده ای که زندگی را فراموش کرده و تمام سختی ها را به جان خریده ای. دل  دیده ات را با گریه به تاراج داده ای و دیگر اشکی باقی نمانده است. هرچه مقدر و قسمت باشد همان می شود. امیدت را هیچ وقت از دست نده چون خداوند ارحم و الراحمین است.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که از اینکه اگر پیروز نشوی می‌ترسی و مدام در حال رنجیدن هستی تا رنج نبینی به مقصود نمی‌رسی. اگر قرار باشد با نبودن درد و مشقت وصل حاصل شود، نتیجه‌ کار برایت لذت بخش نخواهد بود و در راه رسیدن به مقصود امکان از دست دادن مال و آبرو نیز هست.

فـال حـافـظ متولدین آبان

فال حافظ امروز شما نشان می دهد در مسیر پیشرفت قرار داری ، در کارهایت لحظه ای درنگ مکن و تردید به خود راه مده. در انتخاب دوستانت دقت کن زیرا عده ای می خواهند به تو نزدیک شده و از تو سوء استفاده کنند.

فـال حـافـظ متولدین مهر

تـعـبـیـر فال حافظ:

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

تـعـبـیـر فال حافظ:

خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

تفسیر فال حافظ شما می گوید گوشه ای از کارت را به نمایش بگذار. حتما مورد قبول واقع می‌شود و همگان تو را تحسین می‌کنند. حادثه عجیبی رخ می‌دهد که کمتر از معجزه نیست و این مسئله باعث می‌شود کمالات تو بیشتر شود. همیشه از بلایا ایمن هستی اما خود را از ایمان و دین جدا نکن.

فـال حـافـظ متولدین شهریور

دین و دل بردند و قصد جان کنند

تـعـبـیـر فال حافظ:

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت

فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد.

فـال حـافـظ متولدین فروردین

آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت

دلم خزانه اسرار بود و دست قضا

که تاب من به جهان طره فلانی داد

ز کارستان او یک شمه این است

حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد دل پاک و مهربانی دارید ولی همیشه از دیگران کلک و حقه بازی دیده‌اید ،کم کم دارید از محبت دیگران ناامید می‌شوید و می‌خواهید با آنها مثل خودشان رفتار کنید ولی از این کار بپرهیزید و حتی سعی کنید جواب بدی را با نیکی بدهید که خدا بر اعمال تان نظارت می کند خود او بهترین داور است.

فـال حـافـظ متولدین خرداد

در گوش دل فروخوان تا زر نهان ندارد

فال حافظ امروز شما نشان می دهد تنهایی کاری از پیش نمی بری، احتیاج به یک همکار و همدل داری که در ضمن راز تو را فاش نکند. گرمای عشق تو بدون کمک دوست سرد می شود و به یار نمی رسد. آسوده خاطر باش که او تکیه گاه خوبی برای رسیدن تو به حاجاتت است و راه را برایت میسر می سازد.

فال حافظ امروز با تفسیر دقیق و زیبا

فـال حـافـظ متولدین آذر

پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت

و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت

رونق میکده از درس و دعای ما بود

هر کس که این ندارد حقا که آن ندارد

هجر ما را نیست پایان الغیاث

تـعـبـیـر فال حافظ:

بود آشفته همچون موی فرخ

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض

فال حافظ امروز شما نشان می دهد از سرگردانی خسته شده‌ای. اکنون وقت آن است که برای آینده‌ات برنامه‌ریزی کنی و از این شاخه به آن شاخه پریدن دست برداری تا به آرزوهایت برسی.

فال حافظ امروز با تفسیر دقیق و زیبا

فـال حـافـظ متولدین تیر

واندران دایره سرگشته پا بر جا بود

دلربائی همه آن نیست که عاشق بکشند

سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود

تعبیر فال حافظ :

دل من در هوای روی فرخ

ز غم پیوسته چون ابروی فرخ

بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد

تـعـبـیـر فال حافظ:

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است

شما می‎توانید در مورد اینکه فال و طالع‎تان درست اعلام شده یا خیر، در پایین همین مطلب در قسمت نظرات بیان کنید و نظرات و پیشنهادات خود را با ما درمیان بگذارید


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/689051-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد اگر چیزی را می خواهی باید برای آن تلاش کنی. در عشق ثابت قدم باش و دوست را کسی مپندار که تو را تحسین می‌کند. به نصیحت بزرگان توجه داشته باش تا به سعادت برسی. در کارهایت زیاد دست به دست مکن.فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

جانا به حاجتی که تو را هست با خدا

خم زلف تو دام کفر و دین است

برای اینکه فال حافظ امروز ۲۷ آذر با تفسیر و تفسیر دقیق را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

تفسیر فال حافظ شما می گوید درد دل تو و فریادها و آه های جگر سوزت درمان ندارد. هرچه می کشی از آشنایان است. حاضری حتی برای رسیدن به مقصود جانت را هم فدا کنی. با گریه و زاری نیز مشکلت حل نمی شود.

فال حافظ متولدین دی

خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

تـعـبـیـر فال حافظ:

تـعـبـیـر فال حافظ:

آن جا جز آن که جان بسپارند چاره نیست

الغیاث از جور خوبان الغیاث

تـعبـیـر فال حافظ:

درش ببست و کلیدش به دلستانی داد

فال حافظ امروز شما می گوید وقتی کاری از دست خودت بر می آید چه نیازی به کمک دیگران داری به همت و پشتکار خود متکی باش و هرگز اظهار ناتوانی نکن.

فـال حـافـظ متولدین مرداد

دوتا شد قامتم همچون کمانی

خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش

درد ما را نیست درمان الغیاث

جان بی جمال جانان میل جهان ندارد

تعبیر فال حافظ:

راهی ست راه عشق که هیچش کناره نیست

کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است

به گزارش اقتصادآنلاین، فال گرفت از  آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد. با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید مال اندوز و مردم آزار مباش. به فکر زندگی و لذت های آن باش ، آنقدر تلاش کن که سعادتمند و راحت زندگی کنی ، مال زیاد به درد نمی خورد و گنج قارون هم به مرور زمان برباد رفته و نابود می شود.

زین آتش نهفته که در سینه من است

تـعـبـیـر فال حافظ:

به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را