فال سریع روزانه؛ فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱

عبادتگاه : نذر – عبادت به جا نیامده – حمایت پروردگار

ستاره : مقام و منزلت – با علما و دانشمندان ملاقات میکنید. بردن در یک مسابقه – درخشش در جمع دوستان – دوست داشتنی بودن – به معنی شانس و خوشبختی است – به انتظار طولانی نیز تعبیر می شود.

دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

آفتابه : راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزاری گروهی را کردن.

ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین شهریور

پلکان : در کار خود ترقی و پیشرفت خواهید کرد و در آن کار استقرار پیدا میکنید.

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

در فال قهوه شما دیده شد:

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

پنجه : خطر در کمین است ، با دشمنان مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین آبان

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

به گزارش اقتصاد آنلاین، قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی بده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

خط منکسر (شکسته) : کار های در هم – فقر اقتصادی – بی پولی

آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

آتش بازی : مشاجره، مشکلات شخصی ناگوار

ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

استخوان : نشان موضوعی مالی است که معیشت و زندگی شما از طریق آن می گذرد.

ابر : خداوند به شما علم و حکمت عطا می فرماید و مردم از علمتان بهره مند خواهند شد – ممکن است مشکلاتی در کارتان پیش بیاید

جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

زنبور : شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین فروردین

در فال قهوه شما دیده شد:

صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

گاو : فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

ابر باران زا : تغییرات – نزول برکت – گذشتن و عبور از سختیها

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

در فال قهوه شما دیده شد:

جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

نرده بام : موفقیت و پیروزی – موفقیت شما حتمی است با شکیبائی آن را دنبال کنید – کار زیاد و پیشروی – رسیدن به رفاه اقتصادی – موفقیت اجتماعی – ترقی – تغییر

ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

دیگ : صاحب خانه – کدبانوی خانه – خدمتگذار به افراد نیازمند و تهیدست.

سنجاب : جمع کردن مایحتاج برای روز مبادا – زرنگی

در فال قهوه شما دیده شد:

آتش : از تصمیم گیری عجولانه بپرهیزید، مرور زمان به نفع شما خواهد بود.

کلاه : رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

اره : نشانگر ترک معاشرت با اقوام نزدیک و کناره گیری از آنها وجود دارد.

در فال قهوه شما دیده شد:

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین تیر

در فال قهوه شما دیده شد:

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت

خانه : ایجاد یک زندگی و رو به راه بودن کارها – ازدواجی خوشحال کننده – زندگی خانوادگی خوش – تندرستی – سعادت

در فال قهوه شما دیده شد:

صورت انسان : فال خوب – ازدواج

سکه : رهائی از فقر و بدبختی – نجات پیدا کردن از قرض و بدهی – خوش شانسی

انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین مرداد

کتاب : گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

حب : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد – برطرف شدن مشکل

قطار : مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

عصا : دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن

عقرب : جدائی – هرج و مرج – حسادت – رنج و زحمت و تحمل خسارت.

به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین مهر

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

قایق : بالا رفتن از ناهمواریها و رسیدن به معشوق – عشق و دوستی.

بار و اندوخته : پس انداز

در فال قهوه شما دیده شد:

ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

در : کار با ادارات دولتی – کار اداری

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین اسفند

ظرف غذا : روزی و برکت – مهمانی

عینک : افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین دی

در فال قهوه شما دیده شد:

تخت خواب : ازدواج – گاهی مواقع کسالت – به سفر بزرگی می روید و به جاه و مقامی خواهید رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین خرداد

سر انسان با دو دست دراز : جسارت – باهوشی – دارای مقام ارجمند

نهنگ : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

سپر : پناه دهنده از امور ناپسند – محافظت شده از جائی.

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین اردیبهشت

تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

در فال قهوه شما دیده شد:

چادر : حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/701890-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86

قارچ : مسافرت به دیار غربت یا به کشورهای دوردست.

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین بهمن

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

پرچم : ممکن است مشکلاتی در راه باشد. از صحنه خارج نشوید تا به نتیجه برسید.

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

تبر : با مشکلات مقابله کنید تا شکست نخورید.

دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید

زنبور : شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

چاقو : طلاق و جدائی – بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی – قطع ارتباط – درگیری و دعوا – دعوای غیر منطقی – خشونت

حوض : علم و دانش، از علم و دانش زیاد بهره مند شدن – علم تان افزونی میابد.

خط کج : دوستی های ساختگی و ظاهری – دو رویی – فریب

فال قهوه امروز ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ متولدین آذر

در فال قهوه شما دیده شد:

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

در فال قهوه شما دیده شد:

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.