فال سریع روزانه؛ فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱

چتر : احتمالا از طرف همسر یا نامزدتان مورد غضب قرار میگیرید ولی تصمیم آنی نگیرید – به محافظت و ایمنی در برابر مشکلات اشاره دارد.

اسب : نشانگر یک آرزو می باشد، به خصوص به مژده ای در مورد عشق اشاره می کند (فردی وارد زندگیتان می شود) – تغییرات در وضع زندگی

کفش : برای مرد: زن کدبانو و زیبائی میگیرید – برای زن، قوت و نیرومندی می باشد، ارثیه – مهمانی – دریافت خبرهای تعجب انگیز – مهمان ناخوانده – خواستگار

گربه : نیرنگ و فریب از سوی دوستان – برای شما دوستان خوبی نمیباشند – ریاکار و خائن – طنازی – ظرافت در رفتار – جستن با دقت ، یک شخص دمدمی مزاج

عصا : دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن

شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین مهر

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین اردیبهشت

در فال قهوه شما دیده شد:

به گزارش اقتصاد آنلاین، قهوه نوشیدنی ۷۰% مردم دنیا را تشکیل می دهد و بسیاری از ملت ها از قدیم به خواص گوناگون آن پی بده اند. خاصیت آرام بخشی و تسکین قهوه از این ماده، نوشیدنی اصلی و مهم مجالس پذیرایی را ساخته است. ضمن نوشیدن قهوه نوعی سرگرمی و تفنن رایج شد که فال قهوه نام گرفت.

خیمه : تامین مالی – افزایش مال و نعمت – نگران آینده نباشید.

کلاه : رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین بهمن

سوزن : دوست و غمخوار – حاجت تان بر آورده خواهد شد و به مراد خواهید رسید.

در فال قهوه شما دیده شد:

صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

مگس : نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

تخم مرغ : در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهید شد – موفقیت و خوشحالی.

خنجر : گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.

کشتی : بدست آوردن ثروت مشروع – ارث – مسافرت دریا و سفری خوش – خبری خوب – سفری طولانی

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین آذر

صدف : دیدار با دوستان دور دست – شرکت در جشن عروسی – شادی زیاد

دو انسان چهره به چهره : گفتگو و سازگاری در پیش دارید

پروانه : بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد – ماجرای عشقی معصوم – شادی های روزانه – بلند پروازی – حساس و ظریف بودن – مهربانی – بوالهوسی

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

آفتاب : سمبل دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل بودن عقل و هوش میباشد.

آسیاب : نشانگر جنگ و دعوا و دشمنی میباشد – با کسی به نزاع بر خواهید خواست.

مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین دی

کمان : فرزندی نیکو از خویشان و اطرافیان به دنیا می آید، فرزندی پسر – به دست آوردن موفقیت به سختی – به مشقت نیز تعبیر می شود.

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین شهریور

مار : سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

خنجر : گرفتاری – کسالت – از دوستان ناباب بپرهیزید.

در فال قهوه شما دیده شد:

بار و اندوخته : پس انداز

قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار

گاو : فراوانی محصولات – نعمت فراوان بدست آوردن

کتاب : گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

در فال قهوه شما دیده شد:

بادام : رزق و روزی و نعمت است که با دردسر و دعوا بدست می آید – طالع خوش

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین آبان

مسواک : مال خود را در راه خویشان و بستگان، بخشش و احسان می کنید.

ببر : دشمن دلیر و بی باک ، اما بزرگوار نیز هست.

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین اسفند

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

تیرو کمان : تعهدی میکنید تا مردم را به آن وسیله از واقعیت دور کنید!

فشنگ : مواظب اعمال و رفتار خود باشید – یکدندگی نکنید – صبور باشید.

کژدم : دشمن ضعیف – تحمل دردسر و ناراحتی از طرف یک دشمن نادان شما را غمگین میکند.

مربع : میراث و سود را توضیح می دهد – خانه تازه – سعادت – بشارت و شادی – شور عشق

ساعت : نشان قلب است ، معنای احساسات و عواطف انسانی را میدهد.

در فال قهوه شما دیده شد:

داس : با رنج و زحمت، مالی یا نعمتی را بدست آوردن – درو کردن.

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین مرداد

آتش افروخته : نشانگر قوت و قدرت است – حاکم و سر پرست.

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

چمدان : به مسافرت و گرفتن تصمیمی مهم اشاره می کند.

روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

ماه : عشق و نامزدی – ازدواج – با همسری خوش سیما و صاحب مقام، ازدواج میکنید – گاهی ناراحتی روحی و روانی

خط منحنی : دوستان نامناسب – خیانت – دسیسه

پلنگ : دشمن قوی و تواناست ، خیال دارد ضربه ناگهانی بزند.

در فال قهوه شما دیده شد:

طاووس : شکوه و جلال – تجمل – چیزی که موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.

در فال قهوه شما دیده شد:

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

دامن : رنج و اندوه در برابر عشق – ناامیدی – در مقابل عشق پایداری به خرج بدهید تا موفق شوید.

قرص : شفا – بهبودی – بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد.

پنجره باز : یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/691189-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C

در فال قهوه شما دیده شد:

جارو : خادم و خدمتکار – مرتفع شدن غم و اندوه – به انتها رسیدن مشقت ها – پشت سر گذاشتن بدی ها

پرده : کنجکاو بودن در زندگی – میخواهید از اسرار دیگران با خبر شوید.

پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

طاووس : شکوه و جلال – تجمل – چیزی که موجب افتخار شود – فخ فروشی – غرور

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین خرداد

در فال قهوه شما دیده شد:

فنجان : در اثر کار و کوشش، نتیجه مطلوب بدست آوردن – هدیه و پاداش گرفتن.

زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

باز : آسایش – شادی – بشارت دادن – رسیدن به مراد و یافتن مال.

پل : عبور از یک دوره زندگی به دوره ای دیگر – موفقیت در زندگی – رفع غم و غصه ها – حل مسئله ای طولانی.

اژدها : با بزرگان و صاحب منصبان و یا با افراد صاحب جاه و مقام ارتباط حاصل میکنید – دشمنی – خشم – کینه قدیمی – احتیاط – هشدار

پنجره باز : یک گرفتاری، اما با عاقبت خوش

بینی : قدرت تشخیص – حس فعال

پر : تن پروری – زندگی در ناز و نعمت شما را تن پرور بار آورده است.

اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱متولدین فروردین

نامه : خبر های خوش که مدتها انتظارش را میکشید به شما خواهد رسید.

کرم : گرفتاریهای کوتاه و کوچک، سعی کنید از شرش خلاص شوید.

نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

ابرو : نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

هدهد : خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی

فال قهوه امروز ۶ دی ۱۴۰۱ متولدین تیر

آبشار : پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است و از نظر اجتماعی قابل ستایش می باشد.

پا : سفری کوتاه در پیش خواهید داشت – پیشروی اهداف – استقامت – حرکت

فرم تخم مرغی : بدست آوردن ثروت بسیار بزودی

دست در دست بودن دو زن : صحبت علیه کسی – دسیسه چینی

در فال قهوه شما دیده شد:

هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

پرستو : خبر خوب – تحول – جهشی که باید در آن محتاط بود.

در فال قهوه شما دیده شد:

چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

انجیر : نشانه غم و غصه ای میباشد که طولانی نخواهد بود.

دیوار : مانع – دفاع از حریم – وضع و حالتان در زندگی خوب و مستحکم خواهد شد.

در فال قهوه شما دیده شد:

قفل : موانع – سد – برای رسیدن به مقصود، با سعی و کوشش باید از آنها بگذرید – گرفتاری