فال سریع روزانه؛ فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱

باد برن : دعوا از سر حسادت – اختلاف همسایگی

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین مهر

گردن بند پاره : قهر و جدائی – فاصله

شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین دی

ماهی : موفقیت و شانس – گاهی خوشحالی کوتاه مدت – پول – سعادت

تپه های منفرد : گرفتاری های موقت – دوستان ناباب

بشکه : دعوت به مهمانی و جشن و سرور – شب نشینی با شکوه – عروسی

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

خورشید : روشنی عقل و هوش و دانش است – به استعداد فوق العاده ای میرسید – برکتی بزرگ – حمایت والدین

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین بهمن

صخره : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

درخت : فراوانی – پیروزی در بازی – گشاده دستی – شانس در بخت آزمایی

نهنگ : خیر و روزی – مسئله بزرگ قابل حل

گل : شادی بزرگ – دوستی واقعی – جوان حساس و خجالتی – خوشحالی بزرگ – دوستان شفیق – دختر یا پسر مطلوب


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/691290-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%DB%8C

سوسمار : دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

مار : سمبل دشمنی است – دشمنی زیرک است که از پشت به انسان حمله می کند – امانت – افترا – خدعه – حسادت – ریای زن یا مرد

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

شمشیر : مبارزه با دشمن – سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید.

گوسفند : زندگی آرام و بی دغدغه – خوشبختی به شمار می آید و ناراحتیها برطرف می شود – به معنای نذر است.

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

موش : ریا کار و زیان بار، با متانت و صبر از شرش خلاص شوید. دشمنی و خیانت – حرفهای زنانه – غیبت – میهمانی های زنانه

قلم : رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

قلب : روابط عاطفی

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین آبان

حلقه هایی که نقطه هایی در میانشان است : میل به داشتن فرزند تحقق مییابد.

در فال قهوه شما دیده شد:

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

تخت : به سفری بزرگ میروید و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می شوید.

چرخ : چرخ به هر شکل و صورتی نشانگر اصل اساسی حیات یعنی تحرک است، مطیع سرنوشت باشید.

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین تیر

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

زنبور : شخص مزاحم – از آدم پست و فرومایه آزار دیدن.

به گزارش اقتصاد آنلاین، اساس فال قهوه به اشکال مورد مشاهده در فنجان قهوه مربوط می شود، لکه ها و سایه ها به شکلها نسبت داده شده و برای هر شکل تعبیر خاص قائلند. در بین اشکال مشاهده شده صورتهای بروج دوازده گانه و بروج فلکی از اهمیت بیشتری برخوردارند. برای پیشگویی دقیق تر فال بیننده می بایست به تفاسیر مربوط به این بروج نیز آشنایی داشته باشد.

انگشتری : از صاحب مهر و نقش و نشان به شما ثروتی خواهد رسید.

در فال قهوه شما دیده شد:

تخم مرغ بزرگ : بخت و اقبال بزرگ

دو انسان پشت به پشت : دلخوری از موضوعی – رنجیده خاطر شدن

نان : سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

در فال قهوه شما دیده شد:

روباه : فردی حیله گر و فریبنده، نابکار و دروغگو، مواظب باشید.

درخت کاج : موفقیتی مربوط به هنرهای زیبا

خرچنگ : بد اخلاقی – کینه توزی – فرومایگی – احتیاط را از دست ندهید.

صورت انسان : فال خوب – ازدواج

شهاب : خبرهای غیر منتظره – امیدواری

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین خرداد

زمانی که شما قهوه خود را میل می کنید مقداری مواد غیر حلال و جامدی در ته فنجان باقی می ماند که به اشکال و تصاویر مختلفی شباهت دارند گمان آن می رود که به نحوی ارتباطی بین نوشنده قهوه و این تصاویر وجود دارد که سبب شکل گیری فالی به نام فال قهوه می شود. تغییر این شکلها نوعی آینده بینی به حساب آمده که حتی مجامع و مراکز و انجمن ها و نشریات مربوط به آن دایر گردیده است.

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین فروردین

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

در فال قهوه شما دیده شد:

هیزم : سخن چینی و بد عملی، توام با جنگ و دعوا ولی زیانی نمی بینید.

پاکت : در یافت خبری شاد – از راه دور خبر مسترت بخشی خواهید شنید.

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین شهریور

در فال قهوه شما دیده شد:

کوزه : به وصال رسیدن – همبستر شدن – نزدیکی.

در فال قهوه شما دیده شد:

هدهد : خیر – خوشی و رفاه – بزرگی و مقام – پیروزی

لوبیا : صاحب فرزندان زیادی میشوید و هرکدام به عزت و شهرت میرسند.

شتر : ثروت ماندگار – خیر و برکت – روزی فراوان

چنگال : در کسب معاش موفق و نیرومند هستید و بر دشمنان غلبه می کنید مخصوصا بر دوستان ناباب.

قلم : رفع نگرانی – بزودی نگرانی و دلهره از سر راه شما برداشته خواهد شد.

جناغ : رسیدن به آرزوی دیرینه – پیدا کردن دوستان خوب و صمیمی – رسیدن به معشوق.

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین مرداد

کتاب : گشایش در کارها – دوست صمیمی و وفادار و دانشمند هرگز اورا ترک نکنید. – تحصیل – تفکر

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

کوه : از بین رفتن موانع سخت و یا تحقق یافتن آرزوها

جاده : به اهداف و مقاصدتان میرسید و حاجت تان بر آورده خواهد شد.

فندق : بدست آوردن ثروت و مال از فرد بخیل.

کلاه : رسیدن به جاه و مقام – با پشتکار به مقام رسیدن – از حیله دوستان خود را پنهان کنید – خبر دهنده موفقیت است – نشان دهنده موفقیت همراه با ریسک می باشد.

قلب : روابط عاطفی

پیمانه : نظم و نظام در کارها داشتن، راستی و درستی با مردم است. مخصوصا در معامله انصاف را رعایت میکنید.

عصا : دیدار خوش – ملاقات با اقوام و دوستان – شنیدن خبر خوش از خویشاوندان – تکیه گاه – یاور – متکی به چیزی بودن

دستبند : برای زنان دلیل بر شوهر و برای مردان دلیل بر سختی و تنگدستی است.

نخود : نشانگر غم و اندوه است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

V (انگلیسی) : پیروزی و موفقیت

اردک : سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

لامپ : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید – در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

زنگوله : بگو مگو – دعوا و مرافعه – بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین آذر

شتر مرغ : مسافرتی بیاد ماندنی به خارج از کشور در انتظار شماست ،آماده باشید.

دهان : سخنان نیکو و سودمند شنیدن – دلالت بر خوشی زندگی است – گفتگو – بازگو شدن ناگفته ها

هوا پیما : مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت – نشانگر راه سریعی است به هدف – سفری ناگهانی – رو به راه شدن کارها – راه دور – خبر از مسافر

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین اسفند

جام : ریخت و پاش – ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان – جمع شدن دوستان قدیمی

در فال قهوه شما دیده شد:

خط مستقیم بلند : زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

سوسمار : دشمن نادان – قبل از اینکه خطری برایتان ایجاد کند دوری کنید.

کلید : حل مشکلات – پیروزی بر دشمن قوی و نیرومند – موفقیت همه جانبه- گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.

عینک : افراد عاقل و روشن – روشن بینی و قضاوت صحیح و درست.

قو : سمبل وقار، دوستی، ایمان، – به یک زندگی آرام و بی دغدغه رسیدن – ازدواج با عشق – متانت در رفتار

مستطیل : در فکر خانواده بودن – گرفتاری خانواده – دعوا

در فال قهوه شما دیده شد:

دست در دست بودن یک زن و مرد : ازدواج – مشارکت

فال قهوه امروز ۷ دی ۱۴۰۱ متولدین اردیبهشت

پرنده : خبر خوش – ملاقاتهای سودمند و شادی بخش – ارمقان خوبی در راه دارید – خبر دهنده بخت و اقبال است.

لکه های روشن : روشنی در فکر و عمل – گشایش – نیکبختی

در فال قهوه شما دیده شد:

در فال قهوه شما دیده شد:

کفتار : نشانگر پلیدی و ناپاکی، فریب و نیرنگ است – دزدی و چپاول – مواظب اموالتان باشید.

نان : سمبل سرور و خوشحالی است – برکت – در حد توانائی انفاق کنید مالتان برکت پیدا میکند.

چادر : حجاب و پوشش است – جای امن و امان مخصوصا برای مسافرت دسته جمعی.

شمع : شادی و سرور به خانه شما روی می آورد – محقق شدن یک آرزو – دریافت کمکی از ماورا – قابلیت عمل کردن به یک قول – بر آورده شدن حاجت – نذر و نیاز

در فال قهوه شما دیده شد:

آب : سرچشمه روشنی و آبادانی است و گشایش و توانائی در مشکلات.

در فال قهوه شما دیده شد:

انار : اگر مرد مجرد هستید، صاحب زنی خوش سیما خواهید شد، در غیر اینصورت فرزندی خوش چهره در طالع شماست.

چتر نجات : برای موفقیت خود مجبورید از خطر بگریزید و مصون بمانید.