فال فرشتگان امروز جمعه ۵ اسفند؛ امروز فرشتگان برای متولدین هر ماه چه خبر خوشی دارند؟

اگر تو خوب مراقب خودت باشی برای همه چیز اکتفا می کند . امروز برای تو اتفاقی که اعصابت را راحت می کند مقدر شده است مانند یک پیام یا یک آبتنی در دریا.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

فرشته ایزابلا Isabella

اگر می خواهید نامزدتان را محک بزنید این چالش را از دست ندهید!


فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

فرشته ایزابلا Isabella

من فرشته ازدواج هستم و در حال حاضر در کناری ایستاده ام.

من کمکت می کنم تا بیماریها، مبارزه ها و مشکلات خود و دیگران را بهبود دهی. تو همانند من یک شفا دهنده هستی.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

فرشته بریدجت Bridgette

برای اینکه موقعیت را بهبود بخشی به دیدگاه و عقاید دیگران با درک و همدردی کامل توجه کن.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

فرشته رافائل Raphael

مراقب باش کاری نکنی. قبل از آنکه ادامه دهی جوانب و شرایط را با دقت بسنج و بررسی کن.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

فرشته رافائل Raphael

بله ، الان زمان مناسب برای اقدام جدید است. شما موفق می شوید و نتیجه منطبق بر انتظارات مثبت تو است.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

فرشته کراک و آنتویینیه Crac & Antoinette

من کمکت می کنم تا بیماریها، مبارزه ها و مشکلات خود و دیگران را بهبود دهی. تو همانند من یک شفا دهنده هستی.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

فرشته پاتینسه Patience

اکنون زمان یادگیری و علم و اطلاعات جمع کردن است، از اینکه یک یادگیرنده باشی لذت ببر چراکه علمت در آینده به کار می آید.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

فرشته دزیره Desiree

اگر نیازمند کمک و یاری و توسل به فرشتگان هستید و سوالی دارید، لحظه ای چشم خود را بسته و سپس ذهن خود را به سوال متمرکز کنید.


چه راهی مرا به وظیفه الهی ام نزدیکتر می کند؟

نه ، اکنون شرایط مناسب نیست. منتظر بمان یا راههای دیگری را بسنج. از فرشتگان کمک و یاری بخواه.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

فرشته بتانی Bethany

چه راهی مرا از آن منحرف کرده و باز می دارد؟

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

فرشته لیلا Leila

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛ واقعیت فال فرشتگان این است که خداوند پر از عشق و نور است و اگر دل به او ببندیم، وجود ما نیز لبریز از نور و عشق می شود.اگر فکر می کنید در وجودتان عشق نیست، آرامشی وجو ندارد، بدانید که از خداوند متعال فاصله گرفته اید و برای همین، روحتان مضطرب و نگران شده است.

مدتی را به تنهایی در طبیعت سپری کن. درباره آرزوها و اهدافت تعمق کن. از فرشتگان مدد بخواه که تو را به بینش حقیقی برسانند.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

فرشته دانیل Daniel

خداوند پر از عشق و نور است و اگر دل به او ببندیم، وجود ما نیز لبریز از نور و عشق می شود.اگر فکر می کنید در وجودتان عشق نیست، آرامشی وجو ندارد، بدانید که از خداوند متعال فاصله گرفته اید و برای همین، روحتان مضطرب و نگران شده است.

بله ، الان زمان مناسب برای اقدام جدید است. شما موفق می شوید و نتیجه منطبق بر انتظارات مثبت تو است.

فال فرشتگان ۵ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین دی

فرشته وانسا Vanessa

مانند حسی زمانی که فردی که بسیار دوست داشته اید، از شما دور شده است.هیچ وقت از یادتان نرود؛ “ألا بذکر الله تطمئن القلوب. یاد خدا همواره آرامش بخش دلهاست.”البته این خدا نیست که از ما دور میشود؛ خدا همواره با ماست.بلکه این ما هستیم که گاهی نمیخواهیم خدای خود را ببینیم و به او گوش جان بسپاریم.

در فال فرشتگان هرگز پیامی منفی برای شما نمیفرستند چون خداوند هیچگاه پیامی منفی به فرشتگان نمی دهد.

 بگو در تصویر چه دیدی تا بگم به چه رفتاری عصبانی میشی!

 شما چقدر آدم باانصافی هستید؟

 

مانند حسی زمانی که فردی که بسیار دوست داشته اید، از شما دور شده است.هیچ وقت از یادتان نرود؛ “ألا بذکر الله تطمئن القلوب. یاد خدا همواره آرامش بخش دلهاست.”البته این خدا نیست که از ما دور میشود؛ خدا همواره با ماست.بلکه این ما هستیم که گاهی نمیخواهیم خدای خود را ببینیم و به او گوش جان بسپاریم.گاهی پیام های خداوند از طریق فرشتگان به ما القا می شود.

تصمیمت را درباره مسایلی که تو را به شبهه و سوال انداخته بگیر:

 بگو در اولین نگاه چه دیدی تا بگم بهترین اخلاقت چیه؟

 


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-244/702901-%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF